Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Bakning och lättare matlagning på fritids

Noltorpsskolans fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Lättare matlagning och bakning där samtal kring kost och hälsa finns inräknat likaväl i praktiska moment.

Att samtala kring kost, hälsa och recept med elever på fritidshemmet skapar en nyfikenhet hos många och att omsätta detta i praktiska moment ökar medvetenheten hur kost och hälsa hänger ihop. Så genom lättare matlagning eller bakning väcks nyfikenhet och kunskap


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala om olika typer av texter.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter