Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Väder

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om olika slags väder. Ni kommer att få lära er hur man kan förutsäga vilket väder det ska bli, vad det är som orsakar skiftningarna i vädret och hur man kan mäta temperatur och nederbörd. Ni kommer också att få veta mer om extrema väderförhållanden som åska, tromber, stormar och så vidare.

Arbetssätt:

 • Vi kommer föra diskussioner och samtal.
 • Vi kommer arbeta i grupp.
 • Vi kommer se filmer.
 • Vi kommer göra observationer.
 • Vi kommer att arbeta med Gleerups. 

 

Bedömning:

Ni kommer att bedömas kontinuerligt baserat på deltagande och presterande under lektionerna.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

V. 2-7

 

Begreppslista:

 • prognos
 • meteorologi
 • lufftryck
 • mätinstrument
 • nederbörd
 • vind

 

 

Läroplanskopplingar

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter