Skolbanken Logo
Skolbanken

Personbilar Basteknik

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Kursen kommer att behandlar bilars huvudkomponenter uppbyggnad, samverkan, felsökning och funktion. Service och underhåll, problemlösning mm.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika personbilars och lätta transportfordons uppbyggnad och funktion i förhållande till deras användningsområden.
 • Funktionsprinciper för huvudkomponenter och deras styrsystem samt hur dessa huvudkomponenter och styrsystem samverkar med varandra.
 • Metoder för och genomförande av underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll.
 • Konsekvenser av eftersatt underhåll beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
 • Metoder för och genomförande av felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
 • Metoder för användning av verktyg och utrustning samt vård av dessa.
 • Fordonstillverkares anvisningar, scheman och övrig teknisk information på svenska och engelska.
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
 • Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Tekniska begrepp och uttryck när det gäller fordonens huvudkomponenter och styrsystem.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Distansarbete vecka 2 - 3.