Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Zick Zack Instruerande text

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Nästa texttyp vi ska arbeta med är Instruerande text. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

 

Mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Veta vad kronologisk ordning är
  • Veta vad moment och arbetsgång betyder
  • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
  • Veta vad infinitiv och imperativ är.
  • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
  • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Instruerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback