Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Geografi år 3 VT 2021

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Under detta tema får du möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska bekanta dig med kartor, karttecken och kompass. Vi tittar på olika typer av kartor och ritar vår egna över vårt hemområde.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 

  • Kunna använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
  • Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

  • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns, karttecken och väderstreck.
  • få arbeta med olika typer av kartor samt göra din egna över ditt närområde.
  • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
  • titta på filmer och arbeta med olika arbetsblad som anknyter till aktuellt område.
  • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

  • använda en kartbok.
  • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.

 


Läroplanskopplingar

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter