Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden och Stormaktstiden

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vasatiden är den tid i Sveriges historia då Gustav Eriksson Vasa och hans söner i tur och ordning styrde landet, tronen ärvdes lite som idag. Sverige som stormakt! Jo, faktiskt var det så ungefär mellan år 1611 och 1718. Det kan ju låta spännande, men för de flesta vanliga människor i Sverige var det en svår tid.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa texter i NE.se och svara på frågor
 • Titta på filmer
 • Diskutera 
 • Arbeta både i grupp och enskilt
 • Muntlig redovisning om en del av området
 • Korta prov under arbetets gång

När vi är klara ska du ha kunskaper om

 • Reformationen
 • Gustav Vasa och hans ättlingar
 • Sveriges samhällsklasser
 • Stormaktstidens orsaker och möjligheter
 • Trettioåriga kriget
 • Kyrkan och statens makt
 • Häxprocesserna

Du visar dina kunskaper genom att

 • Lämna in dina svar på frågor i NE
 • Vara aktiv på lektionerna och i diskussionerna
 • Svara på frågorna i proven 
 • Genomföra och ta ansvar i en muntlig redovisning

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Stormaktstiden - Vem sitter på tronen