Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Organisk kemi. Kol och kolföreningar

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Kol är en av de mest mångsidiga atomslagen som finns i universum. Men hur bildas nya ämnen som organismer har nytta av för att leva och nyttja i det dagliga livet. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om grundämnet kol, kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar.

 

 

Ur LGR 11:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål till eleven:

Du skall under perioden lära dig mer om:

 • Kolatomens egenskaper

 • Kolatomens funktion som byggsten i kolföreningar

 • Kolföreningars mångsidighet och variation

 • Olika kolföreningars egenskaper

 • Kolatomens kretslopp

 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner

 

Undervisning:

 • Läsa och arbeta i boken ”Spektrum kemi”

 • Diskussioner och föreläsningar i helklass och mindre grupper

 • Planera och genomföra laborationer

 • Film och andra media

 Bedömning:

 • Bedömningen kan delas in i tre huvudaspekter: kommunikation, undersökningar och kunskaper.
 • Bedömningen kan ske genom prov, muntliga diskussioner och skriftliga redovisningar.

Planering för området ligger i Classroom 8D kemi.

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter