Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt fordon Trollsländan

Norrstjärnan, Örebro · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Denna termin kommer vi arbeta med projekt fordon med barn födda -18 och -19

v.2

Nuläge- Var är vi och hur går vi vidare? Vad har barnen för intressen, erfarenheter och kunskap? Vilka läroplansmål tänker vi jobba vidare kring?

just nu är vi i startgroparna på en ny termin och nytt projekt. Vi ser ett stort fordonsintresse hos barnen och detta vill vi arbeta vidare med, vi kommer därför ha tema: fordon. Läroplansmålen vi kommer arbeta kring: se nedan.

 

Undervisning/ aktivitet- Vad? Hur ? När? Var? Material? Vilka barn? Vilka pedagoger

Vi kommer att leta olika fordon, barnen kommer att få ta kort med sina vårdnadshavare på ett fordon dom har hemma och sedan visa upp hemma, olika skapandeaktiviteter - fordon & skyltar i olika storlekar i kartonger. Projicera fordon så känslan blir att barnen själva åker. Vi kommer även att jobba kring en flanosaga "bilarna bruzzo" samt "titta bilar" och "bilar påväg"

Vi har delat in barnen i tre olika grupper där vi pedagoger kommer att rotera.

Syfte- Varför gör vi denna aktivitet? 

Vi vill följa barnen i deras intresse och har därför valt detta tema. Vi väljer att ha vårat tema i olika uttrycksformer så det blir anpassat till varje enskilt barn. 

Lärmljön- Behöver vi förändra något i vår miljö? Vad tillför/förändrar vi?

Vi kommer behöva mer material, det vi känner att vi saknar är mer fordon såsom polisbilar, ambulanser, brandbilar, bussar och lastbilar. Vi har även fått beställa böcker och en flanosaga. Vi har möblerat om på avdelningen så vi lättare ska kunna få in fordon som en röd tråd genom hela miljön.

Ansvarsfördelning- Vem gör vad? När?

Alla tre pedagoger kommer vara delaktiga och turas om under hela projektet i diverse aktiviteter. 

Hur gick det?- Uppföljning / utvärdering Vad kan vi utveckla ?

v.3

Nuläge: Just nu har det börjat två nya barn på avdelningen,  vårt största fokus är trygghetsarbetet med dem och även att barnen ska få en lugn och trygg start efter julledigheten.

Vi inväntar våra böcker för att få en bra start till vårt nya projekt kontra sagans värld. Det vi kan göra är att börja introducera nya sång kort samt QR koder under samlingen. Vi pedagoger kommer rotera att hålla i samlingen. Barnens reflektion kommer att ligga på onsdagar då vi ska prova att ha utflyktsdagen på torsdagar. Vi kommer fortsätta med barnens reflektion då vi ser att det ger resultat gällande språkutvecklingen och det kollegiala lärandet mellan barnen. Det blir en levande dokumentation. Vi tycker att utflyktsdagen är viktigt då vi vill förena vårt projekt med inne/ute miljön.

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter