Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Åk 5-6 Biologi - vår kropp

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 12 april 2023

Arbetsområden vi arbetar med under vt-23: -huden och känseln -skelettet och musklerna -hur blodet pumpas runt -vad händer när du andas? -vad händer med maten? -kroppens reningsverk -hjärnan och nerverna -sinnesorganen -våra könsorgan -ett nytt liv -pubertet, identitet och kärlek

Syfte och förmågor

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Arbetsformer

  • -tankekarta/muntlig diskussion
  • -arbeta med faktatext, läsa högt och tyst.
  • -arbeta med text och frågor.
  • -lärarledda genomgångar/diskussioner i helklass och grupp.
  • -faktafilmer där vi antecknar begrepp och andra viktiga saker, med hjälp av tankekarta, mindmap eller stödord, med efterföljande diskussion och genomgång.
  • -fördjupningsuppgifter
  • -arbete kring viktiga begrepp i varje delområde.

 

Bedömning

-din muntliga och skriftliga arbete under diskussioner, genomgångar och arbete i klassrummet.

-din egen fördjupning och skriftliga redovisning (word/powerpoint)

-skriftligt prov/inlämningsuppgift i slutet av varje litet delområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Åk 5-6 Biologiprov - vår kropp
Åk 5-6 Biologi -undersökning: Känsel
Åk 5-6 Frågor till filmen: Människokroppen - hjärtat och blodomloppet
Åk 5-6 Biologi: Undersökning - muskler och arbete
Åk 5-6 Biologiundersökning - hjärtat och blodomloppet
Åk 5-6 Förhör biologi - hjärtat, blodet och lungorna
Åk 5-6 Biologi - häfte huden
Åk 5-6 Biologi - skelettets delar (papper)
Åk 5-6 Biologi - frågor till texten s. 122
Åk 5-6 Undersökning: Andningsorganen