Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Livet förr och nu

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vi kommer att arbeta med hur det var att leva för ungefär 100 år sedan jämfört med idag. Hur hade barnen det då? Hur var det att gå i skolan då? Hur var levnadsvillkoren? Det handlar om livet i familjen och i skolan .

Under detta tema ska vi försöka ta oss tillbaka till början av 1900-talet. Ni ska få en inblick i hur skolan fungerade, hur familjen såg ut, hur man bodde, vad man lekte med som barn. Du kommer att få göra en egen tidslinje och intervjua två personer i olika generationer  i din närhet om hur det var att vara barn då.

Vi kommer att titta på film, läsa i böcker och diskutera innehållet samt bildskapande.

Bedömning:

  • Du redovisar din egen tidslinje för några av dina klasskamrater.
  • Du ska kunna jämföra och beskriva vad det finns för skillnader och likheter i ett venn-diagram mellan att leva förr i tiden jämfört med nu.

Läroplanskopplingar

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter