Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division 4A

Skäggetorpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Det första avsnittet börjar med repetition av vad multiplikation innebär samt tabellträning. Sedan får eleverna arbeta med multiplikation med 10 och 100. Sista avsnittet behandlar sambandet mellan multiplikation och division. Eleverna får också träna på att välja rätt räknesätt till textuppgifter.

Begrepp
Multiplikation, multiplicera, produkt, faktor, division, dividera, täljare, nämnare, kvot och samband.

Bedömning
Det dagliga arbetet på lektionerna, muntliga diskussioner, diagnos och test

 

Elevinflytande
Eleverna väljer och använder den metod som passar bäst för uppgifter. Eleverna utvärderar vad de kan om kapitlets mål och sedan planera hur de kan arbeta vidare med målen för kapitlet.

Veckoplanering

v.2
Problemlösning      
Tabellträning i häften.
De som kan tabellerna börjar med boken och jobbar med multiplikation av tvåsiffriga faktorer. 

v.3
Problemlösning
Tabellträning i häften.
Test på tabellerna 1-4
De som kan tabellerna jobbar med boken och med multiplikation av tvåsiffriga faktorer. 

v.4
Problemlösning
Multiplikation med 10-100 s.88-89
Tabellträning division s.92-93
Test på tabellerna 1-10

v.5
Problemlösning
Division 10-100 s.94-95
Samband multiplikation och division s98-99    

v.6
Välj räknesätt s.100-101
Träna mera s104-106/ fördjupning s107-108
Prov torsdag 11/02-2021


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov kap 4: Multiplikation och division

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback