Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Religion åk 5

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Judendom, kristendom och Islam, lika och olika, bakgrund och nutida. Vilka tankar, symboler, heliga skrifter, byggnader och regler gäller för de olika religionerna? Vad tänker du? Vad visar vetenskapen? Vad är tro? Arbetsperiod V.50 2020- V.7 2021

Vi läser tillsammans i grundboken 

 • Puls Religion Grundbok 4-6 sid. 46-57 Judendom 
 • Puls Religion Grundbok 4-6 sid. 86-107 kristendom 
 • Puls Religion Grundbok 4-6 sid. 116-129 Islam

Vi samtalar om...

 • GT med stöd från grundboken.
 • NT med stöd från grundboken.
 • Muhammed med stöd från grundboken. 

Vi ser hela filmer eller delar av...

 • Prinsen av Egypten
 • SLI Judendom i korthet.
 • SLI Kristendom i korthet. 
 • SLI Islam i korthet. 

Vi skriver och spelar med ämnestypiska ord...

 • Vad...som...vad... meningar
 • Ordspel, Med andra ord, ord och förklaringar. 
 • Vi samtalar om innebörden av ord som tro och vetenskap, heliga byggnader och böcker, roller i religonen och bakgrund och uppkomst av dem. Grundare, högtider, ritualer och levnadsregler m.m.

Underlag för bedömning

 • Skriftligt prov
 • Deltagande på lektionerna
 • Tolkning av jämförande analys

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter