Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Vatten

Skå skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi ska arbeta med Tema vatten och lära oss mer om vattnets egenskaper och vattnets kretslopp.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska lära oss fakta om vatten och vattnets egenskaper. Till exempel att vatten finns i fast form, flytande form och gasform och hur vattnets kretslopp fungerar. Vi ska lära oss olika tekniker för att skapa egna bilder.

Varför ska vi arbeta med det här?

I läroplanen står det att elever i förskoleklass ska lära sig om olika fysikaliska fenomen, till exempel övergången från is till vatten och att eleverna ska prova på olika sätt att utforska olika företeelser.

Hur ska vi arbeta?

  • Vi kommer att se filmer om vatten.
  • Vi kommer att lära oss fakta om vatten när vi arbetar med Grey of The Week. 
  • Vi kommer att skapa bilder med olika tekniker där vatten är inblandat. 
  • Vi kommer att experimentera med vatten.

Läroplanskopplingar

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter