Skolbanken Logo
Skolbanken

Former bildar former

093431 Förskolan Vega Tolv, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Konstruktion - följa och skapa mall

 

Inför undervisningstillfället

Fler av barnen visar stort intresse för att bygga med olika material på förskolan. Fler barn visar även intresse för att följa en mall, kod, mönster för att skapa en figur/mönster.

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att de med hjälp av en kod eller instruktion kan efterlikna/skapa ett förutbestämt form eller mönster. Att man med x antal av olika former kan skapa en helt annan form och konstruktion. Att former på det sättet samarbetar.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Upptäcka och se mönster. 

En förståelse för att former förhåller sig till varandra på olika sätt beroende på hur de är placerade.

Samarbetsförmåga.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

I mindre grupper få olika uppdrag som de tillsammans ska lösa. 

Bygga enligt x antal av byggmaterial. 

Bygga/konstruera efter instruktion eller mall/bild.

Samarbeta med sina vänner i mindre grupp för att bygga efter olika mallar i olika svårighetsgrad.

Skapa egna mönster och mallar som grund till en konstruktion.

 

Pedagogisk dialog

Vad behöver vi för att efterlikna bilden, lösa uppgiften?

Hur ska vi bygga?

Kan vi hjälpas åt?

Blev det likt, är det samma?

Kan vi göra liknande uppgifter åt våra kompisar?

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter