Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Argumenterande text vt-21

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Har du någon gång känt att det skulle kunna vara bra att kunna övertyga någon så att du får som du vill? Det är faktiskt möjligt! Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas att argumentera och det kan du göra i både tal och skrift. I arbetsområdet får du lära dig att använda dessa knep.

Argumenterande texter hittar du bland annat i insändare i olika tidningar, debattinlägg, flygblad, klagobrev, annonser och broschyrer. Det går ut på att med argument redogöra för vad du tycker, motivera det med varför du tycker som du gör och bemöta motståndarnas motargument.

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om att

- förstå syftet med en argumenterande text.

- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.

- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
(Rubrik-inledning med bakgrund och åsikt-3 argument- bemöta motargument- avslutning med upprepning av åsikten och förslag till förändring)

- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

- kunna uttrycka olika ståndpunkter med resonemang och argument.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från cirkelmodellen som har en arbetsgång i fyra steg. Under arbetet vägleds du genom skrivprocessen.

Steg 1 - Målen tydliggörs och vi tar tillsammans reda på våra förkunskaper i denna genre. Vi pratar om textens syfte och läser argumenterande texter. Vi bygger upp vårt ordförråd med expertord.

Steg 2- Du får undervisning i textens olika delar, form och funktion.

Steg 3 - Tillsammans i klassen och i mindre grupper bygger vi gemensamt upp exempeltexter och du förbereds på det självständiga arbetet i steg 4.

Steg 4 - Du ska nu planera och skriva en egen argumenterande text.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Du kommer som bedömningsuppgift att få skriva en egen argumenterande text. Se matris argumenterande text vt-21 för bedömning.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter