Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Vintersport utomhus

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

I det här området kommer ni att genomföra friluftslivsmetod vintersport i varierad miljö och terräng, under vecka 2-3.

Veckor: 2-3, HT20/VT21

 

Läroplanen

Kunskap att ta vara på sin hälsa långsiktigt

 

Centralt innehåll

 

  • Metoder för friluftsliv
  • Säkerhet i samband med friluftslivets fysiska aktiviteter

  • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation

 

Syfte

Utveckla ett intresse för och förmåga att använda olika utemiljöer (skog, park, varierad terräng m.m.) och naturen som en källa till välbefinnande. 

 

Kunskapskrav

  • Du kan visa i utövandet av friluftsliv hänsyn till din egen och andras säkerhet

  • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.

 

Kvalitetsnivåer (bedömning)

Vi arbetar mer med C-A under år två.

 

E: Genomför aktiviteter i samråd (i samtal med lärare).

 

C-A: Genomför aktiviteter med säkerhet (det går lite av sig själv, utan större tvekan). Aktiviteten utförs efter samråd (du utför den självständigt efter att du fått handledning).

 

Läsårsplanering

 

Uppgifter

Dessa utförs på distans i Classroom med närvaro över meet. 


Läroplanskopplingar

Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.

Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

Matriser i planeringen
Vintersport utomhus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter