Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling VT- 21

Bållebergets förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi arbetar med återvinning för att upptäcka, lära och skapa nyfikenhet kring hållbar utvecklig.

Avdelning/Grupp: Nyckelpigan

Datum: 20/1

 

PLANERING

Mål (bifoga från läroplanen, se nedan):

 

Planerat genomförande:

Vi kommer att lära känna sopsamlarmonster och lära oss om återvinning på onsdagar under vårterminen. 

Som inledning till aktiviteten tänker vi att vi tittar på URs filmserie "barr och pinne". Att börja titta på på detta kan inspirera barnen och få dem att börja fundera kring återvinning och vad det är för något.

Sedan presenterar vi ett sopsamlarmonster och pratar vad den har för egenskaper och vad man kan sortera hos just det monstret. Under projektets gång kommer vi att utifrån barnens intressen och nyfikenhet, återvinna, återanvända och skapa på olika sätt tillsammans med sopsamlarmonstren. 

 

Länk: Barr och Pinne räddar världen | UR Play

Sopsamlarmonster - tillsammans för miljön! (mittavtryck.se)

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter