Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Ordklasser åk 6

Sörgärdets skola, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

• Grammatik är regler för hur språket är uppbyggt och hur det fungerar. Du lär dig grammatik för att få en bättre förståelse för hur språk är uppbyggda och du kommer att kunna skriva och läsa bättre. Du lär dig också begrepp som hjälper dig att prata om språk. Det kommer också vara en hjälp när du lär dig andra språk än svenska. Du börjar helt enkelt förstå hur allt hänger ihop och du kan börja jämföra olika språk.

1. Arbetsområde eller tema

Alla språk är uppbyggda av ord. Orden i ett språk delas in i olika grupper för att det ska bli lättare att förstå deras betydelse, vad det är för skillnad på dem och hur det går att kombinera dem för att bygga meningar. Grupperna kallas ordklasser. I svenska brukar man räkna med 9 eller 10 ordklasser; Under några veckor kommer vi att fördjupa oss i ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, konjunktioner, pronomen, interjektioner, prepositioner och räkneord.
Du ska lära dig vad som kännetecknar ordklasserna och lära dig att se orden i en text. Du ska också klara av att dela in de olika ordklasserna i de olika undergrupperna. Vi kommer också att repetera satsdelar som ibland räknas in i ordklasserna. 

2. Förankring i kursplanens och svenskämnets syfte

För att lättare kunna använda svenska språket som kommunikationsmedel behöver du få större kunskap i språkets struktur och uppbyggnad.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Konkretisering av mål

Att enbart ha kunskaper om de olika ordklasserna räcker inte för att uppnå kunskapskraven för åk 6. Det är enbart ett led i förståelsen för hur en text kan byggas upp och vilka funktioner de olika orden har.

5. Arbetssätt - Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

- lärarledda genomgångar,
- egna studier i arbetshäfte,
- titta på avsnitt ur serien Grammatikbolaget 

Det gäller att du tar ett eget ansvar för ditt lärande, både när det gäller att följa med på lektionerna och för att skapa en förståelse för varje ordklass.

6. Bedömning

Arbetet kommer att avslutas med ett prov.

8. Kunskapskrav

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter