Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Forntiden - en resa i tiden VT-21

Österskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Nu ska vi resa långt tillbaka i tiden! Först lite om istiden. Sedan lite olika nedstamp i jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi lär oss om hur man levde då och gör jämförelser hur det ser ut idag.

Konkreta mål för eleverna:

  • Kunna berätta om hur människor levde på istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
  • Kunna ge exempel på hur man kan se spår av forntiden i naturen.
  • Kunna använda tidslinjer.

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

  • se filmer om de olika tidsåldrarna
  • läsa och skriva faktatexter 
  • arbete enskilt, i par och i mindre grupper
  • skapa forntidsbyar

 

Bedömning

  • Genom samtal och observationer under temats gång.
  • Redovisa fakta med ämnesspecifika begrepp
  • Skrivuppgifter

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter