Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

2

Rymden år 2

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Rymden är oändlig och inte alltid så lätt att förstå. Följ med på vår rymdresa med solen, månen, stjärnorna och vår galax vintergatan i centrum.

Vad ska vi lära oss om rymden?

 • Hur jorden, solen och månen rör sig.
 • Orsaken till månens faser.
 • Vad en stjärnbild är.
 • Fakta om olika planeter. 

 

Hur ska vi lära oss om rymden?

 • Läsa faktatexter.
 • Lyssna när någon berättar.
 • Titta på filmer.
 • Skriva egna faktatexter.
 • Observera månens utseende.
 • Måla  stjärnbilder.
 • Muntligt presentera ett arbete.
 • Tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Du kommer att arbeta med följande: både enskilt och i grupp. 

 

Vad kommer att bedömas?

 • Du ska kunna beskriva hur solen,  månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna berätta om månens olika faser.
 • Du ska känna till vad en stjärnbild är.
 • Du ska söka information och sammanställa denna till en faktatext.

 

Hur får du visa att du kan?

 • Läraren observerar, samtalar och tolkar dina arbeten.

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter