Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3), Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi - Vatten

Rönnängs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Går det att leva utan vatten? Vatten är ett livsviktigt ämne vi ska vara rädda om. Inget vatten som regnar ner är nytt vatten - självaste dinosaurerna drack det du dricker idag. Nu ska du få lära dig vad vatten består av och de olika formerna vatten kan vara i.

 

Vad ska du lära dig?

 • förklara vattnets kretslopp
 • redogöra för de olika formerna
 • kunna förklara vad ytspänning är
 • utföra experiment och se samband till fakta du läst om vatten
 • kunna förklara viktiga ord och begrepp: 

grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunsta, smälta,  stelna, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt

 

Hur ska du lära dig?

 • lyssna på genomgångar
 • läsa texter och samtala om texter och bilder
 • skriva texter om vatten
 • genomföra undersökningar och experiment som du dokumenterar
 • genom att se på film

 

Vad ska bedömas?

 • Ditt deltagande i samtal och resonemang 
 • Dina undersökningarnas utförande och dokumentation
 • Din förmåga att förklara och koppla ord och begrepp till ämnet

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter