Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Norden

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 september 2023

Norden

Syfte och upplägg

I detta arbetsområde får eleverna lära sig vad olika länder och städer i Norden heter och var de ligger. Detta för att eleverna lättare ska kunna orientera sig i sin omvärld. De får även fördjupa sig i Nordens natur för att kunna göra geografiska analyser av sin omvärld. Eleverna får också studera fördelningen av Nordens befolkning för att förstå bakomliggande orsaker till att människor bor där de gör. 

 

Centralt innehåll

  •          ​​De nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning
  •          Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
  • ​Namn och läge på Nordens länder och städer

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Kunskapskrav

  • Ha kunskaper om natur- och kulturlandskap samt resonera om orsaker till och konsekvenser av processer som formar jordytan

  • Använda geografiska begrepp

  • Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet

  • Ha kunskap om Sverige, Nordens och Europas namngeografi

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter