Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tema Vinter

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Vi kommer att arbeta med årstiden vinter på olika sätt.

  • Du kommer träna på att återberätta en saga för dina klasskompisar.

  • Du kommer träna på de olika årstiderna och vad som kännetecknar vintern. 

  • Du kommer träna på att experimentera och lära dig om vattnets olika former.

  • Du kommer träna på att ta reda på enkla fakta om några djur. Du kommer skriva enkla faktatexter och redovisa för klasskompisarna. 

 

Arbetssätt: (Så här kommer vi att arbeta)

 

  • Vi kommer i små grupper skriva enkla faktatexter om något djur.

  • Vi kommer göra experiment för att få förståelse för vattnets olika former.

  • Vi kommer lyssna, läsa och återberätta sagan om vanten

  • Vi kommer titta på film om vintern.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter