Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

3

Illustrationer till "Den magiska dörren"

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Nu ska du få skriva en egen kapitelbok! Det ska handla om en magisk dörr. Ingen vet vad som finns bakom den. Under arbetet med skrivprojektet "Den magiska dörren" av Josef Sahlin (2011) kommer vi att arbeta med illustrationer till våra berättelser. Inför varje kapitel får du en instruktion där det står vad som ska finnas med i din berättelse. Låt din fantasi flöda fritt!

Syfte

Du ska få göra illustrationer till skrivprojektet "Den magiska dörren".

Under tio veckor väver vi ihop bild lektionerna med skrivprojektet där text och bild samspelar.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:

- Se bildspel på olika typer av barnboksillustrationer.

- Göra jämförelser mellan olika illustrationer.

- Använda olika färgpennor, vaxkritor och vattenfärg

- Använda för och bakgrund

- Arbeta med färg, form och kontraster i dina illustrationer

 

Det här ska du lära dig

- Göra enkla jämförelser mellan olika barnboksillustrationer

- Kunna använda olika typer av färgpennor, kritor och vattenfärg på en och samma illustration

- Använda för och bakgrund i dina illustrationer

- Använda kontraster och olika former i dina illustrationer

 

För att lära dig detta behöver du delta aktivt på lektionerna, alltså :

  • lyssna på kamrater, lärare, bildspel

  • följa instruktioner som din lärare ger dig 

  • dela med dig av dina tankar i samtal i både liten grupp och hela klassen

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Delta aktivt på lektionerna

- Arbeta koncentrerat med dina illustrationer

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter