Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Prästgårdens hemlighet

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi läser den spännande boken "Prästgårdens hemlighet" av Tobias Söderlund och utvecklar din läsförmåga och läsförståelse!

Prästgårdens hemlighet

 

                

Frågor att besvara i läsloggen:

Beskriv Vanessas och hennes pappas relation till varandra.

 Vilka känslor tror du att Vanessa har för Abbe?

Varför känner sig Vanessa fortfarande sorgsen över vad som hände under sommarlovet förra året?

 Hur är Emelie K och Lisa?

Varför tvekar Vanessa när hon ska lägga upp filmen på Youtube?

Beskriv hur det ser ut i Prästgården! Du hittar många miljöbeskrivningar i början av boken.

 Ge två anledningar till varför Vanessa inte vill berätta för Emelie K och Lisa vad hon håller på med?

 

Förklara vad följande ord betyder:
-farstu
-dyrka (två olika betydelser)
-skymta
-fascinerad
-övertygad
-oknytt
-artikulera

Vad betyder uttrycket: ”Adrenalinet pumpar i Vanessas kropp”?

Ge flera olika exempel på ”märkliga” händelser och ljud som de upplever
 under sina besök i Prästgården.

Förklara hur ”Anden i glaset” går till!

Skulle du vilja gå på ”spökjakt”? Varför? Varför inte?

Att skriva en bokrecension

Nu när du läst ut boken ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text i vilken du svarar på de uppställda frågorna nedan. En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den. 

1. Presentation av boken

Skriv kortfattat om vad för slags bok du har läst. Författare, land, år då boken skrevs. Berätta varför du valt boken och vilka förväntningar du hade på den. 

2. Sammanfattning av bokens innehåll

Berätta om bokens handling. Fokusera på det viktigaste och avslöja inte slutet. 

3. Beskrivning av några av bokens viktiga personer

Vilka är huvudpersonerna? Vad heter de, vad har de för personlighet och vilken roll spelar de i handlingen?

4. Beskrivning av miljön

I vilken tid och vilken plats utspelar sig handlingen i boken?

5. Genre

Vilken typ av bok är det? Ungdomsbok/vuxenbok? Är den realistisk eller är det fantasy? Dramatisk eller komisk?

6. Språk

Är det ett enkelt eller svårt språk? Är det mycket talspråk och slangord? Har författaren skrivit i jag-form eller han/hon-form?

7. Några viktiga tankar eller budskap i boken

Finns det något budskap i boken eller något som får läsaren att tänka till? Vad vill författaren förmedla?

8. Sammanfattning och omdöme

Avsluta med att ge ditt personliga omdöme! Lyckas författaren med det hen vill? Är boken läsvärd? Skulle du rekommendera någon annan att läsa den, och i så fall varför?


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Läsläxa vecka 35-43
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter