Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering 3 Bamse

184351 Förskolan Sunnan, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

En sammanställning vi på Bamse arbetat med myror som projekt under HT 20

 

Vad (innehåll):

 

Vi har arbetat med inriktning på naturkunskap, huvudfokuset har varit En myras värld. Tillsammans med barngruppen har vi sökt fakta, skapat och dokumenterat olika delar inom det området. Vi har även erbjudit barnen olika digitala verktyg så som Beebot, ipads och projektorn.

 

Varför (syfte):

 

Vi såg att det fanns ett intresse i barngruppen för småkryp och då valde vi att rikta in oss på myror. Vi sökte fakta på hur det fungerar i en myrstack, vilka olika roller som finns och vad myror äter. Vi ville skapa en känsla hos barnen att myror också har ett liv. Detta då vi sett att en del barn kunde medvetet stampa på myrorna ute på gården. Vi har kunnat se att barnen blivit mer involverade i varandras handlingar och vågar säga till om de sett att något gjort illa något kryp. Vi tror att projektet samt våra värdegrundsamlingar ligger i grund till detta. Detta har tagits emot väl hos vårdnadshavarna som återkopplat till oss pedagoger vid lämning och UTV-samtal.

 

Hur (metod):

 

Barnen har tillsammans skapat en stor myrstack i olika omgångar som nu finns i vårt naturrum. De har även fått skapa egna myror med lera och piprensare. Vi har skrivit ut myr och naturrelaterade bilder till vår Beebot duk så barnen har fått testa på programmering. Vid varje projekttillfälle samtalar vi även om hur vi tror att myror känner och tänker.

 

Vi väljer nu att gå vidare från detta projekt och rikta in oss på högläsning och sagor. Vi kommer arbeta projektinriktat med sagan om De tre bockarna Bruse.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter