Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Stormaktstiden

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer. Vad ser vi för spår av Stormaktstiden idag?

På vilket sätt har Stormaktstiden påverkat Sverige, både under 1600- och 1700-talet och idag?

Vad ska vi arbeta med?

Varför kallas tidsperioden för "Stormaktstiden?

Under vilken tidsperiod pågick Stormaktstiden?

Vilka personer och länder var inblandade under den här tiden?

Hur förändrades Sveriges karta och hur förändrades samhället?

Hur ska vi arbeta?

- Läsa texter i Gleerups portal och svara på frågorna

(- Diskussioner i par, liten grupp och storgrupp)

- Filmvisning

- Vi kollar av i slutet att ni kan det ni ska. Det kommer att bli  att skriva svar på frågor och att göra en muntlig presentation.

 

Vad ska du lära dig?

- Utveckla dina kunskaper och göra jämförelser mellan då-tid och nu-tid.

- Orsakerna till att åren 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Vilka personer och länder som påverkade Sverige under den här tiden. 

- Vad Stormaktstiden har betytt för Sverige.

- Hur det kommer sig att Vasaskeppet byggdes 

- Sverige=Östersjöriket

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden och vad anledningarna var till detta.

- Att leva på stormaktstiden( valt område)

- Förklara ord och begrepp relaterade till området.

- Förändring och kontinuitet. 


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter
Uppgift 1