Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3

Modermål åk 3 VT 2021

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Samtal, nya ord, läsning och skrivande

 

  • Du kommer ofta få en film som hemläxa som du kan titta på hemma.
  • Varje gång pratar vi om en film, en text och några vardagliga händelser och/eller berättar om några bilder. Du får berätta vad som händer i texten/filmen/på bilden och vad du tycker om det och varför. 
  • Vi tränar också på att ställa egna frågor till en film, text eller vardagliga händelser
  • Vi läser några enkla internationella sagor och andra  korta berättande texter. Vid textläsning fokuserar vi på uttalet att diftonger (två olika vokaler bredvid varandra).
  • Vi arbetar också med ord i texter, stavning av ord och skriver egna meningar om ett tema, vardagliga händelser eller en text. 
  • Vi tränar på att stava ord med dubbelvokal, diftong och ljud och bokstäver O; U, Ü och õ som förekommer i de texterna som vi har läst.

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter