Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Den levande planeten

Gemensamt i Linköping, Linköping · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Naturtyper, ekosystem, biologisk mångfald, människan i ekosystemet och fakta om insekter.

 

Vad ska vi lära oss?

Efter arbetsområdet ska du:
Känna till några olika naturtyper i Sverige och världen.
Veta vad ett ekosystem är och hur det fungerar.
Känna till vad biologisk mångfald är.

Viktiga ord och begrepp

 

  • Naturtyper i Sverige och världen.
    Vad ekosystem är och hur det fungerar.
    Biologisk mångfald.
    Människan i ekosystemet.
    Fakta om insekter.

Hur ska vi lära oss?

Textläsning
Diskussioner/reflektioner
Uppgifter efter instruktioner

 

Vad ska bedömas?

 

Hur du löser de olika uppgifterna

 

Hur får du visa vad du kan

Genom att göra planscher och med hjälp skriva texter som behandlar de här begreppen


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback