Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text- deckare

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi läser, skriver och tittar på deckare.

Du kommer få träna på att:
- skriva en deckare
- dela dina tankar och funderingar kring det du läst.
- Skapa inre bilder, sammanfatta, ställa frågor, reda ut oklarheter och förutspå innan, under och efter läsning
- Känna igen deckargenren
- skapa en egen deckare med dess typiska drag

Centralt innehåll:
- kunna se hur en deckare är uppbyggd och kunna använda dig av det då du skriver själv
- självrespons och kamratrespons
- stavning 
- deckares innehåll, språkliga drag och typiska uppbyggnad
- miljö- och personbeskrivningar och dialoger 
- använda tankekarta och stödord

Arbetsätt:
- Läser deckaren Nåjdens sång av Martin Widmark och arbetar med uppgifter, samt har diskussioner i smågrupper kring det lästa
- Tittar på deckare t.ex Lasse- Majas detektivbyrå
- Läser kortare texter och tittar på hur deckare är uppbyggda och arbetar med uppgifter till det
- Skriver egna deckare
- Jobbar med själv- och kamratrespons

Kunskapskrav som prövas i detta moment:
- Kan läsa deckare skrivna för barn och ungdomar
- Kan samtal om, ställa frågor och framföra egna åsikter på det du läst
- Skriver en deckare med tydligt innehåll och en röd tråd där du får med deckarens särdrag
- stavar rätt på vanligt förekommande ord och sätter ut punkt och stor bokstav i dina texter
- ger och tar emot kamratrespons, samt förbättrar om något kan bli ännu bättre


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter