Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hur är en bra kompis?

034131 Förskolan Ängsstugan, Stockholm Spånga-Tensta · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi har i arbetslaget observerat barngruppens behov av att utforska begreppet ”kompis”. Hur är en bra kompis? Vad gör dig till en bra kompis? Vad gör dig glad?

Vi har i arbetslaget observerat barngruppens behov av att utforska begreppet ”kompis”. Hur är en bra kompis? Vad gör dig till en bra kompis? Vad gör dig glad? Planen är att starta upp temaarbetet vid en samling genom att ställa frågorna, som sedan kan skrivas ut och användas som dokumentation i form av exempelvis en kompis-sol på väggen som en grund för fortsatt arbete. Detta kan genomföras genom att exempelvis läsa våra kompisböcker och samtala kring dem, sjunga sånger och arbeta kring kompisböckernas och barnkonventionens värderingar med estetiska uttryckssätt. Samt eventuellt även dela ut ”kompisuppdrag” på samlingarna som vi kan hjälpas åt att påminna om. Ett kompisuppdrag kan förslagsvis vara att en björn frågar ett annat barn om hen vill vara med och leka, att hjälpa en kompis med ett problem som är svårt att lösa på egen hand (som att dra upp kompisens dragkedja). På detta vis kan vi möjliggöra för bland annat barngruppens vidareutveckling av deras empatiska förmågor. Planen är att grunda det fortsatta arbetet utifrån barngruppens behov och intressen.

 

Syftet är att under en längre tid arbeta kring barnkonventionens värderingar, möjliggöra för ett utforskande kring bland annat empati och allas lika värden. 

 

Detta kan även kopplas till Barnkonventionens artiklar:

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter