Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åk 8 Matematik Kap 4-Algebra

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Algebra är inte enbart en metod att lära sig utan den är väldigt användbar som metod för problemlösning.

Mål

Du ska kunna följande begrepp:

  • Algebraiskt uttryck, variabel, mönster, differens, förenkling, parentes, potens, bas, exponent, ekvation, balansmetoden, obekant tal, vänster led och höger led.

Arbetsbeskrivning

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com

Bedömning

  • ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

   ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

   ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

   Diskussioner i klassen
   Prov på kapitlet

   Se separat matris.


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter