Skolbanken Logo
Skolbanken

Pic a color

Heby grundsärskola, Heby · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

På engelsklektionerna tittar vi på filmerna i serien Pic a color och utgår sedan från ord, fraser, meningar och frågor ur den. Vi sjunger, dramatiserar, för en dialog, lyssnar och skriver.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad bedöms? Din förmåga att:
- kunna uttrycka dig med ord och fraser
- kunna berätta om innehållet i talad engelska

Hur bedöms det?
De vuxna lyssnar på dig när du pratar på engelska på lektionerna samt ser om du förstår när andra säger saker till dig på engelska. 

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på ett avsnitt i taget från Pic a color sedan gör vi olika övningar med dialoger, lekar, spel, sång och  träningsprogram på iPad där vi använder de ord och fraser som har använt i programmet. Appar som används är Pili Pop, Fun English samt Bitsboard.


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,

Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.

Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.

Berättelser, sånger och ramsor.

Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.

Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett delvis fungerande sätt.

Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.

Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
sånger