Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Musik och idrott 4-6, Vt -21

Misterhults Skola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Dans och rytmik till olika musikgenrer, årskurs 4–6. Under vårterminen kommer ni att arbeta med ett projekt som inkluderar dans, takt och musik. Ni kommer att arbeta i par. Ni kommer själva få koreografera en dans som ni tycker passar till de två olika musikgenrerna. Det färdiga resultatet kommer att filmas som redovisning. Under projektets gång för du "loggbok" där du beskriver hur uppvärmning, koreografi och stretching utförs.

Arbetssätt: ni kommer att arbeta i par med två angivna låtgenrer där en koreografi/ dans ska skapas. Ni ska lära er och uppvisa fyra olika danssteg i följd. Varje danssteg innehåller åtta takter. 

Dansparet kommer att föra en "loggbok" efter varje idrottslektion. I den beskriver ni hur uppvärmning, koreografi och stretching utförs samt reflekterar över valda rörelser inom dessa tre områden. 

Bedömning: du kommer att bedömas efter den kvalitativa aspekten som val av rörelser, på vilket sätt rörelserna utförs, med vilket tempo och med vilken karaktär dvs. hur rytm och rörelser anpassas till eller samspelar med musikens genre. 

I arbetsområdet bedöms i vilken grad du:

  • anpassar dina rörelser till takt, rytm och sammanhang 
  • anpassar dina rörelser i relation till musiken
  • rör dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmer

             

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter