Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Svenska kulturskatten, åk 1

Kattebäckskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi kommer att lära oss om några svenska författare, läsa deras böcker och lära oss deras sånger.

Arbetssätt:

Skolbibliotekarierna kommer hit

Musikläraren sjunger aktuella sånger med eleverna

Nya slut på gamla sagor

Egen saga till givna bilder

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

 

 

Tidsplan:

Vt. v 2-6

 

Begrepp:

Författare

Sagor

Berättelser

Tidslinjer

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

 

 

 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Svenska kulturskatten, åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter