Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Samhällskunskap, Källkritik, Årskurs 5

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vad är en pålitlig källa och hur vet du det?

1. Konkretisering av syfte

Lära sig källkritik, vad är en pålitlig källa och hur vet du det?.  

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer att lära oss vad det innebär att vara källkritisk.

Vi kommer att se på film som handlar om källkritik tillsammans och följa upp dessa med diskussionsfrågor. Vi kommer att läsa om hur man är källkritisk och vad man behöver tänka på i Grundboken Samhällskunskap samt svara på tillhörande frågor. 

3. Bedömningsuppgifter

Vi kommer att titta på ditt deltagande under lektioner samt diskussioner.

Vi kommer att ha ett kortare kunskapstest.

 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter