Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Lek-Levi

Stjärnan, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Undervisningsplanering tillsammans med vår lärvän Lek-Levi

  • Vad ska läras ut(Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

- Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en lärmiljö som uppmuntrar till kej bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande Lpfö 18

- Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter Lpfö 18

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 Vårt syfte är att öva tillsammans med barnen på det sociala samspelet som förväntas i lek. Vi vill även att barnen ska få öva på sin grovmotorik och sin finmotorik. Vi hoppas även att vi kan väcka intresse för ett påhittigt lärande och nyfikenhet

 

 • ·       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Vi organiserar så att barnen får tid till egen lek både inne och ute.

Vi iordningställer miljön på avdelningen och på gården så att det finns material som uppmuntrar och utmanar barnen till att komma igång och komma vidare i sin lek.

Läsa böcker och prata tillsammans om hur man är en bra kompis och att alla ska få vara med och må bra i leken.

Vi pedagoger finns med som stöd i barnens lek.

 

 • ·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

         I samband med en aktivitet eller i grupp på samlingen. 

 

 • ·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Jupiter 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Hela arbetslaget

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Att vi ser att vårt tema återspeglar sig i barnens lekar. Att barnen har en bra, där de tillsammans tränar på det sociala samspelet, lära sig att dela med sig samt att vänta på sin tur. 

_____________________________________________________________________

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback