Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik- Kraft och Tryck

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Fysik- Kraft och Tryck Vi jobbar med detta via Gleerups läromedel Titano Fysik

Mål med området

Krafter

 • Veta vad krafter uträttar
 • Förstå skillnaden mellan vikt och tyngd. Förstå vad som menas med densitet.
 • Kunna tröghetslagen
 • Beskriva experiment med fritt fall
 • Veta hur man kan öka och minska friktion 
 • Vet hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Newton och Galilei, dess betydelse för vetenskapen
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft
 • Kunna använda hävstångslagen.

Tryck

 • Förstå vad som menas med tryck
 • Veta hur man räddar någon ur en isvak, hur tryck fördelas över en yta
 • Kunna jämföra lufttryck med tryck under vatten
 • Förstå vad vattnets lyftkraft beror på, Arkimedes princip
 • Veta något om kapillärkraft
 • Kunna olika enheter för tryck

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under laborationer
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör


Läroplanskopplingar

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kraft och tryck
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter