Skolbanken Logo
Skolbanken

Månadens grönt

Bergabo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Syftet är att barnen ska få kunskap och förståelse för olika grönsaker/frukter och växter.

Varje månad erbjuds barnen en ny grönsak. Vi använder våra sinnen och smakar på grönsaken i olika varianter. Vi samtalar tillsammans om var frukten/grönsaken växer, hur den växer, vad den behöver för att växa och hur den smakar. Utöver att vi smakar på månadens grönt får barnen också möjlighet att eventuellt använda frukten/grönsaken till annat med, som tex. i skapande. 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback