Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Historia

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

SO: Historia. Då var det dags att börja med ett nytt ämne i SO, nämligen historia. Vi kommer att koncentrera oss på forntiden och medeltiden.

Syftet med undervisningen

Att du ska få kunskaper om historiska sammanhang och förstår den historiska bakgrund som lett till den tid vi lever i nu. Du ska lära dig historiska begrepp och även få en förståelse för vilka likheter och skillnader det fanns mellan att leva då och nu. Du ska också få en känsla för hur vår kultur och vårt samhälle har utvecklats genom tiderna, en slags tidslinje, liksom en uppfattning hur människor tolkade sin vardag genom tiderna med bakgrund av den kunskap om omvärlden som fanns då. 

Det här ska du få lära dig.

Vi ska arbeta på olika sätt med forntiden (sten- brons- och järnåldern, samt vikingatiden). Du ska också få lära dig mer om livet under medeltiden, till exempel vad folk trodde på, hur de levde, bodde, reste och handlade. Du ska få lära dig olika begrepp. 

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa och göra instuderingsfrågor om forntiden och medeltiden med hjälp av läromedel samt instuderingsfilmer. Jag har också tänkt att det ska bli ett grupparbete där man redovisar olika delar för varandra i klassen.

I slutet av temat kommer vi att ha ett prov.  

 

Det här kommer att användas vid bedömningen.

Jag kommer att bedöma det prov du kommer att få i slutet av temat men även din prestation under lektionernas aktiviteter samt grupparbetet inklusive presentationen av det.


Läroplanskopplingar

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter