Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3 - 6

Skapande på Frötuna fritidshem

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Att få skapa efter sin egen fantasi är jättekul. På fritids får du möjlighet att använda dig av olika tekniker och material. Ibland är det ett planerat skapande och ibland får du skapa fritt.

Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera skolan genom att lärandet ska vara situationsstyrt  upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevens behov, intressen och intiativ.

Vi på fritids vill ta vara på elevens fantasi och förmåga att skapa. Vi har möjlighet att skapa i våra klassrum. Vi skapar med olika material och färg.

Varje vecka erbjuds du en planerad aktivitet med en vuxen. 

Vårens skapande ser ut på följande vis:

  • Vi skapar inom tema FJÄRIL
  • Vi skapar inom tema Hållbar utveckling. T ex att sy saker av gamla kläder, skapa av skräp, skapa av naturmaterial mm.
  • Vi skapar efter traditioner som påsk och Alla hjärtans dag

 Vi lär oss att vara rädda om vårt material och våra olika redskap. 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter