Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 7

Thailändska åk 6 - 7 Tema Manis liv kapitel 11 - 20

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 januari 2021

Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

 Syfte 

 Genom undervisning ska eleverna kunna utveckla sig språket för att

- Tänka  

- Kommunicera

- Uttrycka sig

- Skriva enkla ord och enkla meningar på rätt form.

- Läsa enkla text.

- Jämföra mellan thailändska och svenska kultur.

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna
 

- läsa och skriva nya ord.

- skriva egna meningar med de nya orden.

- läsa texten i Mani Mana boken kapitel 11 - 20 och återberätta efter egen läsning.

- analysera nya bokstäver och nya vokaler.

- samtala kring berättelserna på texten i i Mani Mana boken kapitel 11 - 20 och anknyta till egna erfarenheter.

- skriva gemensam text.

- jämföra berättelserna på texten med svenska skolan och svenska samhället.

 

 

Undervisning

Eleverna skall  ges förutsättningar att

- läsa och skriva nya ord.

- skriva egna meningar med de nya orden.

- läsa texten i Mani Mana boken kapitel 11 - 20 och återberätta efter egen läsning.

- analysera nya bokstäver och nya vokaler.

- samtala kring berättelserna på texten i i Mani Mana boken kapitel 11 - 20 och anknyta till egna erfarenheter.

- skriva gemensam text.

- jämföra berättelserna på texten med svenska skolan och svenska samhället.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att.

- formulera dina tankar i tal och skrift,

- återberätta en text du har läst,

- läsa olika ålderanpassade typer av texter,

- skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  enkla grammatiska regler

- samarbeta med klasskamrater.

- Lämna in läxorna i regelbunden

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål i thailändska åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback