Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Ekonomi

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 24 januari 2021

Ekonomi

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika ekonomiska förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

·         Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen.

·         Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder

 Examensmål

Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera.

Arbetssätt

Genomgångar, diskussionsuppgifter samt enskilt arbete under lektionstid.

 

Litteratur

Häftet ”Ekonomi” samt PowerPointen ”Ekonomi”. Häftet och PowerPointen finns på Teams.

 

Examination

Examinationen sker i form av en inlämningsuppgift. Uppgiften skall lämnas in senast fredagen den 12:e februari. Ni lämnar in uppgiften på Unikum.

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

·         Inkomster och utgifter

·         Olika typer av skatt

·         Olika sätt att spara och låna och konsekvenser av att inte kunna betala

·         Bra att veta som konsument (rättigheter och skyldigheter)

·         Hyresrätt, bostadsrätt och hemförsäkringar

·         Olika anställningsformer

·         Fackföreningar, arbetsgivare och kollektivavtal

·         Arbetsmarknadens lagar

·         Att jobba svart

 

·         Att sakna arbete och arbetslöshetsersättning

 


Läroplanskopplingar

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback