Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Bråk Åk 7

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under det här arbetsområdet kommer du bland annat att få lära dig vad som menas med bråk och andelar. Du kommer att få jämföra olika bråk och att skriva bråk i såväl bråk- som decimalform. Du kommer också att få lära dig hur man förlänger, förkortar samt adderar och subtraherar bråk.

Planering för Kap 4 Bråk

 

 

 

Grön kurs

Blå kurs

Mål Kap 4 Bråk

v 4

Läroboken s.

152-158

Läroboken s. 168-172

Del av en hel

Mer än en hel

Del av antal

Beräkna andelen

Olika bråk men lika stor andel

Jämföra bråk

v 5

Läroboken s.

159-161

Läroboken s. 173- 175

Förlänga bråk

Förkorta bråk

Addera och subtrahera bråk

v 6

Läroboken s.

162-167

DIAGNOS 12/2

Läroboken s. 176

 

DIAGNOS 12/2

Tal i bråkform och i decimalform

Sant eller falskt

 

v 7

Repetition

Extrauppgifter

Repetition

Extrauppgifter

 
v 8

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

v 9

Repetition

Extrauppgifter

Prov 5/3

Repetition

Extrauppgifter

Prov 5/3

 

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se läroboken sid. 150: ”Begrepp” och sid. 188-189: ”Sammanfattning”)

Bråk, andel, förkorta, förlänga, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, decimalform


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter