Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Serbiska, läsa och skriva, åk 9 2020-2021

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Genom att läsa böcker utvecklar vi våra språkliga förmågor gällande skriftliga och muntliga redovisningar i olika samanhang och för olika mottagare. Vi berikar vårt ordförråd, förbättrar grammatik och jämför serbiska språkets uppbyggnad med den svenska

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Så här ska vi arbeta...

 • Läsning av olika kapitel ur utvalda boken genom tillämpning av olika lässtrategier för att förstå bokens budskap
 • Du ska diskutera ensam och i par, lyssna på andra och lära dig att ställa öppna frågor till dina kamrater
 • Du ska kunna göra frågor i Kahoot 
 • Du ska kunna förstå språkets uppbyggnad och struktur i boken
 • Du ska kunna förstå synonymer och antonymer i boken
 • Du ska kunna förstå grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Du ska bekantas med kultur och samhälle

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva, lässtrategier för att förstå och tolka texten samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
 • Tala, lyssna och samtala, muntliga presentationer för olika mottagare
 • Språkbruk, ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • Kultur och samhälle.

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på serbiska.
 • Din användnig av ordförrådet.
 • Din förmåga att förstå serbiska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens inehåll.
 • Din förmåga att skriva på kyrilliska alfabetet.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler.
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle.
 • Ditt resonemang om textens budskap genom att ställa diskussionsfrågor
 • Hur du resonerar och argumenterar kring dina egna åsikter i samband med bokens budskap
 • Din skriftliga presentation utifrån språkvarierande drag

Se matris!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Modersmål bedömningsmatris år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter