Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Geometriska former, vecka 5

Sundby skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Vi arbetar med bokstaven C, som i cirkel, och tema geometriska former. Vi får besök av "Cissi Cirkel". Vi arbetar med matematiska begrepp som hörn, sidor, cirkel, triangel, fyrhörning, kvadrat, rektangel och femhörning.

Mål

 • Du ska känna till de geometriska formerna cirkel, triangel, fyrhörning och femhörning.
 • Du ska, på ett enkelt sätt, kunna beskriva hur en form ser ut.
 • Du ska veta hur bokstaven Cc låter och ser ut.
 •  

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Cissi Cirkel" som samtalar med eleverna om olika former och om bokstaven C. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi tittar och samtalar om olika former och matematiska begrepp genom bilder, filmer och konkret material
 • Vi skapar olika former med trolldeg/playdoh.
 • Vi sorterar olika former efter ex. antal sidor, antal hörn.
 • Vi lyssnar och sjunger sången: Min hatt den har tre kanter.
 • Vi arbetar i matematikboken Eldorado
 • Vi går ut i naturen och skapar olika former med material från naturen.
 • Vi arbetar med bokstaven Cc, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 •  

Bedömning

 • Du visar att du känner de geometriska formerna genom att  exempelvis beskriva, svara på frågor, kommentera, visa med bilder, forma i lera.
 • Du visar att du kan beskriva former genom att  exempelvis ange rätt antal hörn och sidor.
 • Du visar att du kan bokstaven C, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 •  

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter