Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 7

Bosniska - Ordklasser åk 5

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer att arbeta i en del undervisningen under det här läsåret med grammatiken - ordklaser i det bosniska språket. Vi kommer att läsa om detta i boken "Jezička vježbanka 1" och träna olika ordklaser: substantiv, adjektiv, pronomen, verb, adverb, prepositionen osv. Samtidigt ska vi arbeta med modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Vläsa olika texter på bosniska.

Syfte

 • eleven ska ha kunskaper om språkbyggnaden och hur det fungerar i tal och skrift 

 • eleven ska ha kunskap om ord (betydelse och form) och olika ordklasser i modersmål och svenska 

 • eleven ska ha kunskap om kasus i bosniska språk

 • eleven ska ha kunskap om alla tio ordklaser i bosniska språket och jämföra de med ordklaser i det svenska språket. 

 • Eleven ska lära sig att använda varje ordklass i egna texter

 

Hur ska vi göra?

Vi samlar information/material om ordklasser på Internet i grammatiken, ordböcker, lexikonen och andra hjälpmedel. Lärare förklarar de grundliga fakta om varje ordklass. Elever läser korta texter och hittar visa ordklass (substantiv, adjektiv, pronomen, adverb, verb osv.). Sedan skriver elever egna meningar med olika ordklass. Lärare förklarar visa specifika fakta om ordklaser: kasus, adjektivs kongruensböjning, komparation osv. Slutligen jämför elever ordklasser i modersmål och svenska genom att göra översätningar i båda riktningar.

 

Färdigheter/förmågor

 1. kunna skilja ordlaser och deras specifik

 2. kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken (muntligt och skriftligt)

 3. kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och stavning

 4. kunna använda ordböcker, grammatiken och andra hjälpmedel för ordförståelse

 5. berika sitt ord- och begreppsförråd

 6. inse likheter och skillnader mellan ordklasser i modersmålet och svenska

   

Bedömning

Alla ovanstående förmågor/färdigheter kommer att bedömas (se bedömningsmatris).


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Matriser i planeringen
Ördklasser
Modersmål åk 5 uppdat 25 okt 12
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback