Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

INFINF01_OLD

Moment 5- Lagar och bestämmelser

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Lagar och bestämmelser och lite om etik och moral.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vilka olika typer av lagar och bestämmelser det finns och vad de handlar om. Vi kommer också prata om etik och moral, framför allt på internet. 

På lektionerna kommer vi att ha genomgångar, eget arbete, diskussioner i smågrupper och helklass. 


Läroplanskopplingar

Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.

Matriser i planeringen
Moment 7- Lagar och bestämmelser
Uppgifter
Avslutande enskild uppgift