Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Syror och baser

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vad menas med pH? Vad har det med vår miljö att göra? Vad är en indikator? Vad sker kemiskt när du borstar tänderna?

Utgångpunkt

Eleverna har inte tidigare arbetat med syror och baser men har kommit i kontakt med begreppet försurning i olika sammanhang, senast i arbetet kring arbete om återvinning i ett samarbete med Halmstad energi och miljö.

 

Begrepp

Syror, baser, fräta, indikator, pH-skala, surt, basiskt, neutralt, försurad, vätejoner, hydroxidjoner, molekyl

 

Arbetsgång

- syror och baser begreppsutredning

- syror och baser i vardagen

- pH-skalan

- indikatorer

- försurning

 

Arbetssätt

boken om fysik och kemi s.38-47

undersökningar: "rödkålen", "ägget", "ketchupen och myntet"

Filmer: - Testa! Syror (sli)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Syror och baser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback