Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Träslöjd årskurs 3 Bromstensskolan

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

I årskurs 3 börjar vi med slöjd och eleverna får en introduktion i några av slöjdens grundtekniker. Vi kommer att göra Godismonster, 3 i rad och Pennasudd-bricka

Läroplanskopplingar

Syfte:

- du ska få träna på att designa och göra föremål i trä med olika verktyg och tekniker.

- du ska få träna på att komma på idéer till dina detaljer på föremålen.

- du ska få träna på att beskriva hur ditt arbete går och hur du löst problemen under arbetet.

- du ska få träna på att formulera tankar om hur föremål ser ut och upplevs.

Centrala innehållet:

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker
- Träet egenskaper och användningsområden.
- Verktyg och redskap, vad de heter och hur de ska användas.
- Några enkla former av hantverkstekniker.
- Förstå och följa enkla arbetsbeskrivningar.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

- Bilder och berättelse som inspiration.
- Hur man ska använda materialet för att inte slösa.

 

 

     Hur ska vi arbeta?

Läraren planerar olika arbetsområden där du får testa på olika tekniker. I varje projekt kommer du få välja design på ditt föremål, exempelvis formen eller färgen på föremålet. Förhoppningsvis ger den här terminen dig bra kunskap som du kan använda när du får göra större val kring dina projekt i fyran.

Vad ska du lära dig?

- spika

- limma

- måla och dekorera

- såga

- slipa

- bränna med brännpenna

- göra knutar

- borra

- prata om allt du gjort

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar att du har lärt dig teknikerna under arbetet. Det är okey om det inte blir exakt som du tänkt. Det viktigaste är att du försöker och provar.

Sen är föremålet du gjort ett bevis på vad du övat på.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Godismonster
3 i rad